Začnimo zdaj

Smo video produkcija, ki pripoveduje korporativne zgodbe.

Ustvarjamo čustvene video vsebine za uspešna podjetja.

Začnimo zdaj

Pripovedujemo zgodbe, ki poganjajo vaš uspeh.

Smo video produkcija, ki ustvarja video vsebine za uspešna B2B in B2C podjetja. Smo nepogrešljiv partner od idejnega koncepta do končne izvedbe in oglaševanja. Prizadevamo si vzbuditi pristna čustva, ki krepijo vizijo podjetij, izdelkov ali blagovnih znamk. Z merljivimi kampanjami dosegamo izjemen doseg gledanosti, vzpostavljamo stike s potencialnimi strankami ali uporabniki in v podjetja privabljamo nove kadre.

Začnimo zdaj

Pop-tv-logotip
Pop-tv-logotip
Video produkcija Kobal production (Snemanje oglasa Harvey Norman)

Predprodukcija

Razvoj koncepta

Pisanje scenarija

Storyboard

Iskanje lokacij

Iskanje igralcev in spikerjev

Sestava tehnične ekipe

Najem in sestava scenografije

Časovni razpored in logistika

Video produkcija številka 1

Produkcija

Snemalni dnevi

Vodenje produkcije

Režija

Upravljanje kamere

Upravljanje zvoka

Upravljanje luči

Upravljanje opreme (grip)

Logistika

Video produkcija številka 2

Postprodukcija

Montaža

Barvna korekcija

Barvna gradacija

Avdio snemanje in obdelava

Vizualni učinki (VFX)

Naslovi, napisi in grafike

Nadzor kakovosti

Izvoz in dostava

Video produkcija številka 3

Oglaševanje

Načrtovanje oglaševalskih kanalov

Ustvarjanje oglasov

Ustvarjanje ciljnih skupin

Zagon oglaševalskih kampanj

Spremljanje uspešnosti

Optimizacija oglasov

Poročanje in analiza

A/B testiranje

Video produkcija številka 4

Korporativni video

Korporativni videi izpostavijo podjetniško kulturo, misijo in vrednote ter krepijo vašo blagovno znamko v poslovnem svetu.

TV oglas

S televizijskimi oglasi ustvarjamo nepozabne vizualne zgodbe, ki poudarijo vaš izdelek ali storitev ter privabijo široko občinstvo.

Produktni video

Produktni videoposnetki prikazujejo funkcionalnosti in prednosti vašega izdelka za boljše razumevanje in vrednotenje izdelka.

Video za socialna omrežja

Video vsebine za socialna omrežja so zasnovane za interakcijo, deljenje in povečanje prepoznavnosti vaše blagovne znamke med spletno skupnostjo.

Animacije

Animirane video vsebine oživijo vaše ideje in koncepte z vizualno privlačnimi in enostavno razumljivimi zgodovinskimi ali izobraževalnimi materiali.

Video produkcija Kobal production (snemanje v Lipici)

Video produkcija, ki uspeh ne meri le v številkah, temveč tudi v čustvenih odzivih.

Zelo pomembni so čustveni odzivi, ki spodbujajo konverzije in vedenje potrošnikov, zato naš pristop v video produkciji združuje umetnost pripovedovanja zgodb s strategijami, ki temeljijo na viziji vašega podjetja. Tako lahko zagotavljamo, da vaše sporočilo ne bo osvojilo le src gledalca, temveč bo dostavilo tudi oprijemljive rezultate.

Začnimo zdaj

Ustvarili smo že več kot 300 uspešnih zgodb.

Oglejte si naše najnovejše projekte video produkcije.

Celostna video produkcija
Od ideje do izvedbe, vse na enem mestu

Predprodukcija

Produkcija

Postprodukcija

Oglaševanje

V prvem koraku video produkcije se skozi ustvarjalne procese in komunikacijo oblikuje osrednja ideja videa. Razvija se tematika, sporočilo in celoten koncept, ki bo temelj končnega izdelka. Določa se dinamika videa, čustvene note s katerimi se gledalec poistoveti in ključna sporočila, ki jih bo videoposnetek sporočal.

Scenarij je naslednji pomembni korak, saj določa zaporedje dogodkov, dialoge in razvoj zgodbe. V tem koraku se osredotočimo na podrobno razčlenitev dogodkov, ki bodo sovpadali z vizijo projekta. Scenarij predstavlja osnovo za nadaljnjo produkcijo, zato ga dobro strukturiramo in potrdimo skupaj z naročnikom.

Storyboard je predstavitev zgodbe v obliki skic ali slik, kar omogoča boljšo predstavo o tem, kako bo video izgledal končno. Sestavlja se zaporedje prizorov, kamere in gibanja. Služi kot odlično izhodišče za režiserje, snemalce in naročnika za nadaljnje korake video produkcije.

Izbor prave lokacije je ključnega pomena za ustvarjanje želenega vzdušja. V tej fazi se iščejo primerne lokacije, bodisi noter ali zunaj, ki ustrezajo scenariju in zahtevam projekta. Vsako lokacijo si natančno ogledamo in pripravimo dovoljenja za izvedbo snemanja.

Izbira talentiranih igralcev in špikerjev je ključnega pomena za doseganje kakovostnih rezultatov in prepričljivih vsebin. V tej fazi se izvajajo avdicije, pregledujejo portfelji in izbirajo ustrezni igralci ter špikerji, ki bodo najbolje igrali vloge.

V predprodukciji sestavimo ustrezno tehnično ekipo, ki bo del faze produkcije. To vključuje snemalce, režiserje, tehnične asistente, osvetljevalce in druge strokovnjake, ki bodo skrbeli za profesionalno tehnično izvedbo snemanja in zagotavljali visoko kakovost vsakega vidika video produkcije .

Scenografija se uporablja za vzpostavitev okolja, ki bo še dodatno podprla zgodbo. V tem koraku izberemo in pripravimo ustrezne rekvizite, ki bodo sovpadali s scenarijem in pripomogli k avtentičnosti končnega izdelka.

Ta korak zajema pripravo časovnega razporeda celotne video produkcije, vključno s snemalnimi dnevi, sestanki, pripravami in ogledi lokacij. Učinkovito načrtovanje in logistika sta ključna za zagotavljanje nemotenega poteka produkcije in boljše optimizacije stroškov.

Po izboru ustreznih terminov se prične osrednji del video produkcije. Na snemalnem dnevu je poleg naročnika prisotna celotna tehnična in kreativna ekipa, ki po smernicah scenarija in storyboarda snema izbrane scene na določeni lokaciji.

Vodja produkcije je odgovoren za celotno usmerjanje in organizacijo na snemalnem prizorišču. Koordinira ekipo, sledi urniku, rešuje morebitne težave in zagotavlja, da se vsi procesi potekajo v skladu z načrti.

Režiser je ključna oseba pri usmerjanju in upravljanju dogajanja na snemalnem prizorišču. Skrbi za interpretacijo scenarija, usmerja igralce, vodi ekipo in zagotavlja doslednost vizije projekta.

Strokovnjaki za upravljanje kamere so odgovorni za pravilno nastavitev in snemanje posnetkov. Skrbijo za kompozicijo, gibanje kamere, izostritev, ki zagotovijo da je slika brezhibna.

Ekipa za upravljanje zvoka skrbi za zajemanje zvoka med snemanjem. To vključuje uporabo mikrofonov in drugih zvočnih naprav ter spremljanje kakovosti zvoka in zmanjševanje nepotrebnih šumov ali zvokov.

Mojstri luči imajo pomembno vlogo pri ustvarjanju pravega vzdušja in osvetlitve prizorov. Skrbijo za postavitev luči, prilagajanje jakosti, barve in zagotavljajo, da je vsak prizor pravilno osvetljen.

Ekipa za upravljanje opreme z uporabo specializirane opreme, kot so stativi, žerjavi, sliderji zagotavlja stabilnost kamere in izvajanja premikov kamere.

Logistika je pomembna za zagotavljanje nemotenih produkcijskih procesov in za reševanje morebitnih logističnih izzivov, ki se pojavijo med snemanjem.

Montaža je proces sestavljanja posnetega materiala v končni videoposnetek. Montažer izbira najboljše posnetke, ureja njihovo zaporedje, dodaja prehode, prilagaja dolžino posnetkov in ustvarja ustrezno dinamiko.

Barvna korekcija se osredotoča na prilagajanje barv in kontrasta posnetkov za doseganje želenega videza. S tem procesom se doseže barvna usklajenost kadrov in poenoten izgled celotnega videoposnetka.

Barvna gradacija je nadaljnji korak po barvni korekciji, kjer se ustvari izbran stil in videz videoposnetka.

V fazi avdio snemanja in obdelave se skrbi za kakovost zvoka v videu. Izvajajo se popravki, izboljšave in obdelava zvoka, da dosežemo čist in jasen zvok, pravilna ravnovesja med dialogi, glasbo in zvočnimi efekti.

Vizualni učinki, znani tudi kot VFX, se uporabljajo za dodajanje posebnih vizualnih elementov, animacij, grafik, ki prvotno niso bile prisotne med snemanjem. To lahko vključuje ustvarjanje eksplozij, nadrealističnih elementov in drugih vizualnih efektov.

V tem koraku pripravimo naslove, napise in grafike, ki izboljšujejo komunikacijo, predstavitev informacij in boljše razumevanje videa. To vključuje naslove, podnapisov, logotipe, informativne in tehnične podatke.

Nadzor kakovosti je pomemben korak, kjer se preveri končni videoposnetek glede na tehnične specifikacije in zahteve projekta. Preverjajo se tehnični vidiki, barvna usklajenost, zvok, vizualni učinki in splošna kakovost produkcije. Ta faza vključuje tudi povratne informacije in popravke, če so le-tej potrebni.

V zadnjem koraku video produkcije se končni videoposnetek izvozi v želeni format in pripravi za distribucijo. To vključuje izbiro pravega formata, ločljivosti, kompresije, prilagajanje kodekov ter pripravo ustrezne dokumentacije in metapodatkov za dostavo videa na ustrezne platforme.

V tej fazi se skrbno načrtuje, kje in kako bo video promoviran. Analizira se ciljna publika, demografski podatki, vedenjski vzorci in interesi, da se določijo najboljše platforme, kanali in mediji za dosego želenega občinstva. Načrtovanje oglaševalskih kanalov vključuje tudi določanje proračuna, časovnega okvira in strategij za dosego maksimalnega učinka.

V tej fazi se ustvarjajo oglasni posnetki, ki vključujejo elemente storytelling-a, vizualne privlačnosti in učinkovito komunikacijo sporočila. Oblikujejo se in snemajo zanimivi in prepričljivi posnetki, ki bodo pritegnili pozornost ciljne skupine. Pri ustvarjanju oglasov se upošteva tudi cilj kampanje in platforme, na katerih bodo prikazani.

Identifikacija in definiranje ciljnih skupin je ključnega pomena pri oglaševanju. V tej fazi se analizira ciljna publika glede na demografske značilnosti, interese, potrebe in vedenjske vzorce. S tem se omogoča usmerjeno oglaševanje, ki se osredotoča na prave ljudi in jim prinaša relevantno sporočilo.

Po ustvarjanju oglasov in ciljnih skupin se oglaševalske kampanje zagnane. To vključuje izbiro pravih platform, kanalov, orodij in strategij za prikaz oglasov ciljni skupini. Oglaševalske kampanje se praviloma prilagajajo glede na dosežene rezultate, spreminja se proračun, cilji, prilagajajo se oglasi in pristopi, da se dosežejo želeni rezultati.

Pomembno je spremljanje uspešnosti oglaševalske kampanje. To vključuje analizo ključnih kazalnikov uspeha, kot so število ogledov, odzivnost občinstva, konverzije, povratne informacije itd. Spremljanje uspešnosti omogoča prepoznavanje učinkovitosti kampanje ter prilagajanje strategij in taktik za doseganje boljših rezultatov.

Glede na pridobljene rezultate in povratne informacije se oglasi lahko optimizirajo. To vključuje prilagajanje vsebin, naslovov, ciljnih skupin, časovnih obdobij, proračuna ali drugih elementov kampanje za izboljšanje učinkovitosti in doseganje boljših rezultatov. Optimizacija oglasa se pogosto izvaja na podlagi A/B testiranja, kjer se primerjajo več različic oglasa za ugotavljanje najučinkovitejše možnosti.

V tej fazi se pripravljajo poročila o učinkovitosti oglaševalske kampanje. Analizirajo se podatki, pridobljeni med kampanjo, in pripravijo se povzetki ter interpretacije rezultatov. To omogoča vpogled v uspešnost kampanje, prepoznavanje močnih točk in področij za izboljšanje ter informira prihodnje odločitve o oglaševanju.

A/B testiranje je metoda primerjanja dveh različic oglasa, ciljnih skupin, naslovov ali drugih elementov kampanje, da se ugotovi, katera različica dosega boljše rezultate. S tem se pridobijo pomembne informacije o učinkovitosti in preferencah ciljne skupine ter omogoča optimizacijo kampanje za maksimiranje učinka in dosega. A/B testiranje je nepogrešljivo orodje pri optimizaciji oglasa in izboljšanju rezultatov kampanje.

Ste videli dovolj?

Ste pripravljeni svoje sanje spremeniti v resničnost?

Začnimo zdaj

Morda vas prepričajo mnenja naših zvestih strank.

Ponosni smo, da nam zaupa že več kot 100 uspešnih podjetij.

Miha Koveš

Direktor

Skupina MK2009 d.o.o.

Sodelovanje s Kobal Production d.o.o. se kaže v ažurnosti, profesionalizmu in zadovoljitvi potreb naročnika. Graditi ter ustvarjati z mlado in perspektivno ekipo je dodana vrednost na trgu. Lahko povemo, da so naše zahteve in pričakovanja več kot izpolnili. Definitivno pripročamo in se veselimo prihodnjega sodelovanja.

Nadja Kristan

Direktorica

Mediline d.o.o.

Nadija Kristan

Kobal Production d.o.o. sestavljajo mladi, ambiciozni strokovnjaki, za katere lahko rečemo, da vsak odlično obvladuje svoje področje, pa naj bo to sam design, ali zasnova, oblikovanje in konfiguracija spletne strani. So zanesljivi, profesionalni, odzivni in strokovni, skratka ekipa, s katero je prijetno sodelovati.

Katja Klemenčič

Vodja marketinga

Elpro Križnič d.o.o.

Katja Klemenčič

Bili so izjemno odzivni, proaktivni in polni dobrih idej. Tudi sama operativna izvedba je nato potekala gladko, hitro, brez kakršnih koli težav. S takšnimi ekipami je užitek sodelovati. Vsekakor jih toplo priporočamo in tudi sami z njimi še naprej sodelujemo v sklopu promocije našega videa in povezanih zadev.