Začnimo zdaj

Varstvo osebnih podatkov

 

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki:

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki jo izvaja družba Kobal production, kreativna agencija, d.o.o., Štanjel 55, 6222 Štanjel (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

 

Podatki o upravljavcu:

– KOBAL PRODUCTION, kreativna agencija, d.o.o.

– Lokacija: Štanjel 55, 6222 Štanjel

– Matična številka: 8901660000

– Telefon: +38668 812 5944

– E-pošta: info@kobalproduction.com

 

Katere osebne podatke obdelujemo:

– Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, organizacija, funkcija, telefonska številka, e-naslov);

– Podatki o dosedanji komunikaciji (informacije o zahtevanih in posredovanih podatkih in izdelkih);

– Podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto).

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov:

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

– kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno blago);

– kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;

– kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete (npr. za obveščanje o naši ponudbi…);

– kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes.

 

Nameni obdelave osebnih podatkov:

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

– komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev in odgovorov na vaša povpraševanja (zakoniti interes za učinkovito poslovanje, komunikacije s strankami in potencialnimi strankami);

– sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;

– tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, navadne pošte);

– tržno komuniciranje na podlagi prilagojenih ponudb, ki jih izvedemo z neavtomatiziranim razvrščanjem v skupine, od katerih lahko vsaka prejema tržno komunikacijo z drugačno vsebino. Pri tem spremljamo posameznikovo aktivnost (kot npr. katere vsebine ga zanimajo) ter frekvenco in vrednost preteklih nakupov;

– za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;

– za statistične analize o prodaji našega blaga.

 

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem:

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani;

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje;

Podatke, ki si potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe;

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.

 

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja:

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

 

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov:

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe Kobal production, kreativna agencija, d.o.o.), razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci).

Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

– banke;

– ponudniki poštnih storitev, odpremnih storitev, storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;

– ponudniki storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;

– administratorji in skrbniki spletne strani;

– obdelovalci, ki jih podjetje angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb in zunanja servisna podjetja;

– ponudniki prenosa elektronskih dokumentov;

– prevozniki blaga na naslove kupcev;

– zastopniki podjetja pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki ter

računovodskimi storitvami;

– matično podjetje in druga povezana podjetja.

 

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

 

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

– da od nas kadarkoli zahtevate:

– potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;

– dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; morebitni obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;

– eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;

– popravek netočnih osebnih podatkov;

– omejitev obdelave, kadar:

– oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

– je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;

– osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

– izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;

– izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;

– prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja;

– pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

 

Pravne informacije

Določbe te politike dopolnjujejo in ne razveljavljajo določb zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. V primeru neskladja med določbami te politike in določbami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov veljajo določbe zakonodaje.

Kobal production, kreativna agencij, d.o.o. lahko kadarkoli spremeni to politiko. S spremembami se lahko seznanite na spletni strani www.kobalproduction.com.

Ljubljana, 10.04.2022